om daglig meditationspraksis

om Daglig meditationspraksis

Kære ven.

Den største gave som du kan give dig selv, er regelmæssigt at vende hjem til dig selv i ro, klarhed og accept. Siden tidernes morgen har vi konstant været på farten, på jagt efter tilfredsstillelse og lykke og på flugt fra ubehag og ulykkelighed. Denne bevægelse er blevet en vane som fjerner os fra nærvær med livet som det er og som alle vaner har den fået sit eget liv. Når du påbegynder en daglig meditationspraksis, etablerer du en ny vane og sætter processer i gang, som over tid vil åbne op for de store indre ressourcer af glæde, nærvær, autenticitet, frihed og forståelse som alle sammen ligger under overfladen i dit virkelige væsen.


AT KOMME I GANG


Vælg et sted i dit hjem hvor du kan have et helle, hvor du kan give helt slip på alt hvad der plager dig og kan tillade frihed og heling at udfoldes. Meditation er først og fremmest at vende hjem til dig selv og være der for alle dele af dig selv: Være der med kærlig opmærksomhed overfor dit åndedræt, din livsenergi og din krop. Være din egen kærligste ven og fader/moder for din indre verden af følelser og for dit sind og bevidsthed.


Sid på en måde som både er behagelig og opret. Om det er på en stol eller på en pude på gulvet er ikke afgørende. Det vigtige er at du sidder stabilt, hvilket vil sige at du på en stol har begge fødder fladt i gulvet og ryggen almindeligt rank, uden rygstøtte. Hænderne kan hvile samlet foran maven. Sidder du på en pude på gulvet - i skrædderstilling, halv lotus eller fuld lotus, er det vigtigt at du vælger en pude der er høj nok til at tillade dig at have begge knæ i gulvet. Ellers vil du hurtigt oparbejde spændinger i ryg og nakke og ikke være i stand til at have livsenergien strømmende frit igennem hele din krop.


Det er almindeligvis passende at starte med at meditere 10 - 15 minutter om dagen når du har bedst tid. Hen ad vejen vil du helt naturligt have lyst til at sidde længere, hvilket tillader dig at nå en dybere afspænding, en større klarhed og bringe dig tættere på din inderste kerne.


SELVE MEDITATIONEN


Du vender tilbage til dig selv gennem at samle dig om dine åndedrag og at følge hver af dine indåndinger og udåndinger hele vejen igennem, fra start til slut. På denne måde lytter du dybere indad i dig selv og giver gennemgribende slip. Lidt ligesom en lille sten der langsomt falder igennem søens klare vand - længere og længere ned, for til sidst at lægge sig til hvile fuldstændigt på bundens hvide sand.

Når du nu har vendt opmærksomheden indad gennem vedvarende at samle dig om fuldt at nyde dine hele åndedrag, vil oplevelsen af hele kroppens strømmende livsenergi naturligt melde sig som det næste der bliver en del af dit opmærksomhedsfelt.

Bliver du med åndedrættet og livsenergien, vil den oplevelse af ren væren som du nu er i, fylde dig med velvære - både i alle kroppens celler og i bevidstheden. Meditation er en kunst. Lidt som at spille musik eller at danse. Processen udvikler og fornyr sig hele tiden, hver gang du sætter dig ned for at være autentisk til stede indeni dig selv og i eksistensen. Du vil blive distraheret igen og igen af tanker, selvvurderinger og dagdrømme, Det er et helt naturligt stadie. Vores pattedyrskrops hjerne er grundigt programmeret. Øver du din evne og vilje til at hvile i blot væren, vil det stå lysende klart at alle følelser og tanker er en del af livets store strøm og som sådan bare skal have lov at flyde i fuld accept. Klogskab her er at glædes og nyde strømmens overordnede skønhed. Der er for det meste ingen grund til at gribe ind i strømmens naturlige puls og skabe eller fastholde tanker og følelser i bevidstheden. Du vikler dig ud af spindelvævene og søger på naturlig vis tilbage til væren og at følge dit åndedræt hjemme i dig selv.

At mærke livets strøm klart er en frydefuld tilstand. At opleve livets strøm gennem et forvrængende slør af ubevidste impulser og tanker, er en af de anstrengelser vi ikke har brug for. Så hvorfor ikke give slip med det samme du bliver bevidst om at du er fraværende og i fuld accept vende tilbage til den mere rummelige og klart opmærksomme tilstand og nærværende samvær med åndedrættet. Om du så blev distraheret hundredevis af gange på et kvarter, er det ikke noget problem, men lader du dig selv blive opgivende, irriteret eller hård overfor dig selv - så giver det problemer.

I meditation er der aldrig nogen endelig eksamen. Hvert øjeblik er et ny nu at være nærværende midt i. En god hjælp til at holde opmærksomheden på meditationsprocessen og informere dens retning er at understøtte med ord. Når man anbringer sin fulde opmærksomhed på sin indånding siger man indvendigt i sig selv: iiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnddddddd - i hele indåndingens længde og uuuuuuuuudddddd - i hele ud udåndingens længde. det er stadig indåndingen der er i levende fokus, Ordet støtter og henleder blot.

Den vietnamesiske Zenmester Thich Nhat Hanh har givet følgende meditationsforløb med ord som støtte, som er brilliant at starte med og gå langt videre med i dit daglige meditationsforløb:


Meditations forløbDenne meditation er det naturlige forløb som bevidstheden gennemgår når den afslappes, åbnes og vender hjem til sig selv. Så bare hengiv dig til den, på samme måde du tillidsfuldt lægger dit hoved på puden for at sove, lader du processen ske, helt naturligt og af sig selv. Du er blot interesseret vidne og glad deltager.

Indånding: Ind
Udånding: Ud


Lige nu skal du bare give dig tid og indvendigt rum til at glædes over at være til. Mærke nuet og mærke dit åndedræt. Den dejlige luft som du skyller og beliver hele organismens system med. Slap af så du kan værdsætte din levendehed i hver indånding og udånding med plads til at være midt i det, hele vejen fra begyndelse til ende. Hvad end der måtte optræde af hæmning og ubehag i dit åndedræt, opløser du ved blot at være med det. Din interesse og omsorg for dit åndedræt er en meget konkret og effektiv form for selvhealing. Hver gang du fokuserer din opmærksomhed omkring vejrtrækningen, melder din helt grundliggende væren sig. Kroppen og sindet harmoniseres. Åndedrættet er det fartøj du bruger til at komme dybt og klart tilstede i dit indre og blot være.

Indånding: Dybt
Udånding : Langsomt

Når du lader sindet vende hjem til kroppen og åndedrættet bliver de som et og helt af sig selv vil åndedrættet blive dybere, mere afslappet og langsommere. Kroppen afspændes også og åndedrættet kan finde ro og fasthed på bunden af maven. Dybt betyder samtidigt at man kommer til stede og føler hele ens krops energifelt og dets udstrakte væren. Man kan starte med at føle livsenergien i ens håndflader og fødder og gradvist føle den over det hele. Denne væren strækker sig længere ud med hvert åndedrag og afstedkommer at afslapningen omfatter ens hele følelsesliv og større og større dele af ens mentale liv. Du bliver opmærksom på at åndedrættet foregår i større omfang af sig selv og accepter din grundliggende tilstand som fredfyldthed.

Indånding; Ro
Udånding: Let

Ved at hvile i dit dybe åndedræts naturlige strøm vil du finde fred. Her vil du finde at oplevelsesprocessernes fest og farver, giver plads for sindets udvidelse og klargørelse. Gennem at blive i denne ro og udforske den, forstår du at den er dit eget selv Gennem dyb afslapning og energien af opmærksomt nærvær, bliver alle niveauer af ens eksistens lette og klare. Både åndedræt, krop, følelser og sind. Alting bliver transparent, energigennemtrængt og let som luft.

Indånding: Smil
Udånding: Giv slip

Når du stabiliseres i en tilstand af ro og lethed, sker der en befrielse i hele organismen. Og så har du adgang til en kilde i dig selv af dyb glæde, som kun bliver stærkere af at blive brugt. Lad bare glæden som du føler lyse op i et smil ud i alle retninger. Bredende sig igennem hele kroppen. Igennem dit følelsesvæsen og bevidsthedsvæsen. Smil til alting, også gennem tårer. I takt med at du oplever at din væren ikke er begrænset eller defineret af organismens processer, vil nogle af de dybere lag af ængstelse, nedtrykthed og uforløsthed opløses. Med nogen øvelse kan man opholde sig en god rum tid med en dyb indre glæde. Ægte glæde fordrer ikke du tilvejebringer den. Glæden findes allerede i selve det fantastiske faktum som din eksistens er. Hvis du giver den lov fylder glæden hele dit væsen. Dette smil som du fremelsker indeholder taknemmelighed og værdsættelse. Det giver ikke længere mening at opretholde oplevelsen af en skarp grænse mellem ens selv og resten af universet, fordi du kan mærke at det er samme væren alle og alt tager del i. Der foregår en helt naturlig given slip på ens almindelige selvopfattelser og en opgivelse af at leve i konflikt.

Indånding: Nuværende øjeblik
Udånding: Vidunderligt øjeblik

At vågne op til at være fuldt bevidst og hjemme i nuet uden tanker, er i al sin enkelhed vidunderligt. Hvert åndedræt er aldrig før draget og helt nyt. Din ro og dit smil til dig selv og alt andet, gør at denne opvågnen er helt nede på jorden. Det er helt naturligt at alting i dig og udenfor er mere lysende, fordi din kerne lyser af opmærksomhed og nærvær.. Så her kan du med ro gå ind i at være åbenhed. Du kan dvæle i at være forbundet til alt i hele eksistensen og du kan blot sidde i denne klare gennemstrømmelighed så længe du kan. Tanker og følelser kan komme og gå som de naturligt gør det som en strøm igennem os, men det er ikke noget der tager os ud af at hvile roligt i udstrakt vågenhed. Nuet er fuldt intelligent og dermed levende interessant på sin helt egen og aldrig før sete måde
I den tilstand er det muligt at vende vores opmærksomhed og se ind i vores dybeste væren og blot være enhed og helt os selv.

Her kan du så stoppe med at bruge ordene fordi du er ankommet fuldt i dit nus klarhed. Her kan du frit hvile - med dit åndedræt som vågenhedens klokke. Er du klar på dit åndedræt, er du klar på alle planer. Nu skal du bare være og kigge indad i dit indre land af undere og finde dig rigtigt godt til rette der. Kontakte den største frigørelse tilgængeligt og gennemvæde dit væsen i heling, Husk at det er en daglig ting vi vender tilbage til: at have ægte kvalitetstid inde i os selv. Start med et kvarter og hvis du kan lide det så lad være med at stoppe før du reelt har det godt, er glædesfuld og placeret hvilende midt i den store verden.