om at arbejde bevidst
med ønsker.
om bøn.10.03.20Om at arbejde BEvidst med ens ønsker.
Om bøn.

En rumraket er det håndgribelige resultat af talløse menneskers vedholdende ønsker og kraftfulde drømme over århundreder. Drømmene og ønskerne kom først og kun gennem dem kom raketten ind i formernes verden.

Bønspraksis er at styrke dine inderste længsler gennem at udbrede og nære dem i bevidstheden. Dette gøres som udgangspunkt i dyb meditation. En sådan praksis vil kun virke effektiv når dine længsler er af en karakter som hele resten af eksistensen/universet deler. Dette kan kun ske hvis dine ønsker ikke blot centrerer sig omkring dig selv, men inkluderer flere, mange, eller alle andre. Og alle andre kan kun opløftes i samklang med alt eksisterende i universet - uden undtagelse.

Så din frihed, må være alles frihed og din glæde og oplysning, må være alles glæde og oplysning. Sandheden er aldrig kun din individuelt. Den er fuldt åben og tilgængelig for alt og alle hvert nu.

Dine inderste længsler er aldrig egoistiske, kun dine overfladiske og forvirrede fortolkninger af disse længsler er det. Din glæde f. eks. kan kun blive fuldt udfoldet, når den fylder hele universet og inkluderer alt og alle. Ellers er det en mangelfuld og kortvarig glæde.

Sådan forstået er bønspraksis den naturlige bevidsthedsstrøm hos et menneske der er i kontakt med sit inderste selv og spontant søger regndråbens forening med havet.


Buddhaen fortalte i den anledning om de fire grænseløse sindstilstande, som er hjertets og sindet naturligt oplyste måder at forene sig med resten af eksistensen på. Den første er :


MAITRI - KÆRLIG VENLIGHED


Denne grænseløse kærlighedsform udfolder du ved at omfatte først enkelte andre mennesker i din nære omgangskreds, med dybe bølger af ønsker om deres gennemgribende glæde og sunde velvære. Du ønsker at de skal føle sig omfattet af kærlig omsorg og bæres oppe af sand opløftethed. Siden udvider man sin praksis til at omfatte flere og mere perifere. Og bestemt også mennesker som man bærer på et negativt forhold til. Man sidder i sig selv om bader dem i denne kærlige venlighed, hvor man ønsker dem ubegrænset vel.

Kærlig venlighed omfatter også al natur og alle ting omkring dig. Tallerkenerne du vasker op. Planterne i dit hjem og udenfor. Toiletpapiret du bruger dagligt. Du kan berøre og respektfuldt bruge det hele med kærlig venlighed og værdsættelse. Denne praksis vil altid nære din hverdag med optimisme, tillid og ægte medmenneskelighed.

karuna - medfølelseDen anden grænselæse kærlighedsform udvikles gennem dyb tilstedeværelse inden i en selv og når du der evner at være vågent tilstede midt i menneskesindets håb og skuffelser, nydelse og smerte og liv og død, opstår der indsigt og åbenhjertet medfølelse. Denne praksis går ud på at lytte dybt til andres hele eksistens, deres skjulte livssmerter og deres glødende ønsker om lykke. Dette vil helt naturnødvendigt bringe ønsker frem i dig om at lette dem fra deres lidelser og når du nærer disse ønsker, vil de altid finde en vej. Dine ønsker vil give dig ubegrænset intuitiv intelligens og evne til at gavne.

Medfølelse folder sig også ud i den måde vi lever i verden på. Vores forbrug er en måde at udstrække medfølelsens svalende kærtegn til lette lidelserne og stresset for alt og alle i frembringelsesprocesserne af vores varer. Vores daglige relationer er storartede områder for at udvide denne praksis på. Når du giver tid og plads til at lytte dybt til en anden og tavst kærtegne dem med deltagelse. En lille indsats her, breder sig som ringe i vandet og åbner verdener af undere. Buddhaen sagde at hvis din kærlighed omfatter alle i universet, men ikke dig selv er den fundamentalt mangelfuld, så denne praksis starter med at vi med engageret opmærksomhed og nænsomhed tager vare på vores eget indre. At vi går ind og tillader alt at fungere på den måde det nu engang gør, lytter til det med stor omhyggelighed og tålmodig grundighed og giver slip på smerten og arrene i erindringen.

Mudita - glædesfuldhedDen tredie grænseløse kærlighedsudfoldelse, eller bøn som åbner hjertet og sindet for virkeligheden, er vedvarende ønsker om at give den ægte glædes kostbare juveler til sig selv, alt og alle andre.

Vi taler her om en daglig praksis af at finde den dybtgående glæde over eksistensens konstante under. Øjeblik for øjeblik dukker der verdener af fantastiske former og farver frem - ud af det store levende mysterie. Ud af klarheden. Og vi er midt i denne udfoldelse og en del af den. Vi ser en barns himmelåbnende fryd over en sommerfugl der sætter sig på en blomst. Vi ser levende formationer som mennesker der pludseligt kommer frem, vokser, indgår i talløse sammenhænge og forsvinder igen - overalt - igen og igen. Vi mærker den stærke glæde ved at dele vores bevidste rum med disse andre, som vi møder på vores vej og hvis kvaliteter skinner med helt andre farver og indhold end vores. Og dog er de så genkendelige og berigende. Og først og sidst deler vi vores intuition om fuldstændig frigørelse og absolut fred, som vi nærer hver dag gennem vores praksis af at hvile i åbenhed og klarhed.

Vores glæde kommer fra frygtløsheden som lever dybt i os alle. Den kommer af at erkende at vores virkelige essens ikke er nogen form eller ting som kan svækkes og forgå, men er altindeholdende, uden begyndelse og ende. Glæden kommer fra daglig øvelse i at forblive i vores oprindelige rigdom og fuldstændighed, som bringer sandheden om vores grundliggende uafhængighed af den "ydre verden" frem. Verden er os og som sådan er vi fuldt hjemme med den, men vi er samtidigt det verden opstår af og forsvinder ud i igen. Vi ser ikke andre som deres midlertidige kroppe, køn eller personligheder. Vi ser dem som blomstrende processer af frigørelse og kærlighedsfuld leg.

Vi ser at de er Buddhaer, fuldkomne spirituelle væsner, som dukker ind og ud af eksistenserne på mirakuløs vis og den kæmpe glæde over alt det ovenstående deler vi ud af, fordi kun på denne måde bliver glæden grænseløs og uendelig. Dette er Mudita, eller sympatisk glæde som det også kaldes. Meditativt opøves den gennem at kontakte glæden i en selv og i verden omkring en og så udstråle den til først ens nære, så ud til andre vi måske ikke oplever som nære lige nu og så til dem som vi har sværere ved at dele det aller kostbareste med.

Upeksya - LigeværdighedUpeksya er den selvløse kærlighed, der uden forbehold ser det store lys i alle, alle vegne. Alle modtager naturnødvendigt ens fulde kærlighed, værdsættelse og tilstedeværelse, uanset omstændighederne. Selv mennesker der anser dem selv som dine fjender bliver omfattet af den, fordi de er en integreret del af den storslåede begivenhed som eksistensens udfoldelse er. Jesus sagde om dem der korsfæstede ham: "Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør.". Ligeværdighed er en kærlighedsform så grænseløs at den tåler alt og udholder alt. Det er en fast beslutsomhed om at holde hjertet åbent lige meget hvad, indtil det bliver en selvfølgelighed.

Tekoppen, fliserne vi går på og alle omkring os favnes til fulde og med dyb og intim fornemmelse for forskellighederne. Solens stråler falder på alle flader ligeligt, uden personlige præferencer og forskelsbehandling.

Indenfor buddhismen kaldes denne tilstand Bodhicitta, eller oplysningssindet og er det stof virkeligheden består af og dermed dig og alle og alt, alle steder. Ved at give slip på den illusoriske mulighed for at trække os ud af det grænseløse oplysningssind, hviler vi der i vores meditationspraksis. Dette er vores naturlige hjem, lige her og nu. Der er intet at vente på og stræbe efter. Det er øjeblikkeligt, hurtigere og mere levende end tanken kan nå. Man kan kun give slip og lade ens væsen blive hele oceanet, i stedet for at insistere på at være vanddråben.


Bøn er mest autentisk og effektiv når den blot er betingelsesløs åbenhed eller ren og stille længsel efter forening. Som sådan er megen bøn tavs og dybt lyttende. Men ord / mantras kan være en stor hjælp til at rette sindet i den ønskede retning på daglig basis, så jeg vil slutte af med Buddhaens forslag til bøn :


Må alle væsner være fredfyldte og lette i deres kroppe og sind

Må alle væsner være sikre og fri fra ulykke

Må alle væsner være fri fra vrede, frygt og usunde sindstilstande

Må alle væsner vide hvordan de ser på sig selv med forståelse og medfølelse

Må alle væsner være i stand til at berøre glædens og lykkelighedens frø i sig selv

Må alle væsner lære at nære sig selv med glæde hver dag

Må alle væsner være i stand til at leve med friskhed, soliditet og frihed

Må alle væsner ikke falde ned i tilstande af ligegyldighed eller fanges i tilknytningens og modviljens ekstremer


Du er altid velkomne til at kontakte mig med alt hvad der måtte være dig på hjerte.

Din bror og ven Mikael Meyer

E-mail : meyer@husumgaard.dk


Tilbage til side med tekster