Dagligdagens transformation10.03.20Om at fylde sin dag med oaser hvor man vender hjem til sig selv.

Din daglige meditation løser op i din krop, i dine følelser og i dit sind - gennemsigtiggør dem og giver dig indre rummelighed og klarhed. Over tid vil denne praksis på mange forskellige måder have en gavnlig og inspirerede indflydelse på din hverdag og det følgende er små, men meget effektive øvelser du kan gøre for at udvide og virkeliggøre denne indflydelse. De fleste af dem tager kun et minut eller to, men forbinder dig på en kraftig måde ind i dit indre - til din grundliggende væren og frigør dig fra uønskede, negative bevisthedsprocesser. I meget af vores liv har vi forsøgt at finde lykke og tilfredsstillelse i den udvendige verden og ignoreret ubehagelige tilstande i vores indvendige verden. Derigennem har vi forrykket balancen, så derfor sigter vores meditation og vores små daglige øvelser, på at genoprette denne balance, gennem vedvarende at vende hjem til os selv og blive herrer og fruer over hvad der foregår i os og med os.


SMÅ OPVÅGNINGSVERS


I løbet af en dag vender vi så mange gange som muligt og hver gang vi husker det, hjem indeni os selv og bliver opmærksomt nærværende om vores åndedræt og vores væren. Vi træder ud af vores optagethed af vores sindsprocesser og oplevelser af omverdenen og kommer i berøring med nuet gennem blot at være i vores evigt friske og nye åndedræt. Vi siger et vers stille indeni os selv for at støtte og målrette vores opmærksomhed :


På vores indånding siger vi :


Jeg Er


og på udåndingen :


Dyb Ren Væren


På indåndingen giver vi os selv lov til helt at give slip, sætte os selv fri og udelukkende nyde vores livgivende indånding. Gennem blot at flytte fokus ind i dig selv via indåndingen, bliver du igen et med din helt grundliggende væren. Du siger stille ind i dig selv: "Jeg Er" og forbinder dig derved til alts eksistens. Du er en integreret del af Alts Væren og kan mærke den universelle livskraft der er langt større og udstrækker sig meget længere end til kun din krop og dit sind. På vores udånding siger vi: "Dyb Ren Væren" og . lader glæden over at mærke din rene, klare eksistens brede sig ud igennem hele dit væsen, samtidigt med at du lader luften strømme ud af dig. Hvis du tager dig tid til at tage sådan tre åndedrag en gang imellem, vil du uden tvivl gøre den erfaring at du når som helst i løbet af din dag er fri til at kunne styrke din hvilen i dig selv og dermed din glæde, din friskhed og din klarhed. Husk øvelse gør mester. Giv ikke op. Buddhaen sagde at selv en lille smule fremskridt på denne vej af at berøre virkeligheden aldrig kan tabes. Det vil kræve en indsats at etablere dette som en valg man foretager frem for valget at tabe sig ud i sindslige processer eller ydre aktiviteter hvor man ikke er 100% med, men det er det hele værd.

I den vietnamesiske zen-tradition har man vers til mange af dagens forskellige situationer, som F. eks. når du vågner om morgenen, når du vasker dig, når du skal til at spise, drikke te, osv. Med tiden kan du lave dine egne opvågningsvers fordi du da kender dine egne behov for hvilke kvaliteter du netop har brug for. Hver situation er en mulighed for at vågne op af selvfølgelighedens vane og igen at fokusere sig på at leve dette øjeblik i opmærksomt nærvær.


Mit forslag er at indbygge dette lille ritual hvor vi vender hjem til os selv, i nogle af de faste handlinger vi gør hver eneste dag.

1 : Når du slår øjnene op om morgenen

2 - Når du børster tænder og vasker dig

3 - Når du skal til at spise

4 - Når du sidder i bussen eller toget

5 - Når du går på toilettet

6 - før du skal tale med nogen i telefonen eller ansigt til ansigt

7 - Når du lægger dig til at sove

8 - Når du sidder

9 - Når du ikke ved hvad du skal lave

10 - Når som helst du kommer i tanke om at du har brug for det.

Det vil tage et stykke tid at køre ind, hvor man glemmer det hele tiden. Men oplever man først virkningerne af at vende hjem til sig selv igen og igen, vil man glædes hver gang man husker sig selv på det. Det skaber en ny kontinuitet, hvor man ikke taber sig selv i ofte lange perioder i løbet af en dag.

gående meditationEn anden vidunderlig øvelse jeg også har lært af den vietnamesiske Zenmester Thich Nhat Hanh er at gå i fuld opmærksomhed. Her har vi muligheden for at forvandle det at gå, som vi ofte gør blot for at komme fra A til B, til at ankomme og være hjemme fuldt i vores her og nu. Det drejer sig om at stoppe helt med at løbe mod et eller andet i fremtiden og væk fra uønskede tilstande i fortiden og tillade sig selv plads til komme helt tilstede. Det er udfordringen. At træde ud af sindet irreelle verden og ind i den virkelige, Sådan at du i fuld opmærksomhed tager skridtet og ikke som en halvbevidst, automatisk vanehandling. Du bringer sindet tilbage til kroppen og går som en helhed.

Du går fri for sorg og fortrydelse over fortiden og går ikke længere tilbage for at genlide den - så du er fri. Du er heller ikke så bange for fremtiden at du fanges i forestillinger om den. Det drejer sig om ikke at gå glip af dit møde her og nu med livet. Du ankommer i frihed og med stabilitet til livet og du er ikke længere et offer. Og du ankommer i en verden fyldt af undere.

At gå er at nyde at være fuldt levende: Vi starter vores meditative gang med at komme tilstede indeni os selv gennem opmærksomt nærvær i vores åndedræt. Vi tager os et øjeblik hvor vi mærker livskraften stærkt i hele kroppen. Så samler vi os og går så med så meget ægte harmoni i maven og fred i brystet som vi formår at kontakte indeni. Vi finder en passende hastighed som øger vores nærvær og fulde opmærksomhed. For at fastholde vores opmærksomhed ind i det at gå, tæller vi vores skridt på indåndingen og på udåndingen, sådan at vi f. eks. tager en, to skridt på vores indånding og tager en, to, tre skridt på vores udånding. Det kan også være alle mulige andre talkombinationer, men denne er i hvert fald ret almindelig. Denne tællen ligger som et fast anker i undergrunden af vores bevidsthed og holder os kontinuerligt nærværende, mens vores fokus ligger på åndedrættet og oplevelsen af at gå.

Når vi på denne måde har fundet os en rytme og et nærvær, kan vi inddrage det næste element i gående meditation som det har været lært i tusinder af år. Mens vi stadigvæk bruger hvert af vores åndedræt til at være helt til stede, inddrager vi nu opmærksomheden på vores fodsålers berøring og kontakt med jorden eller gulvet. Vi følger fodsålernes berøring hele vejen igennem fra hæl til tå.

Dette er den grundlæggende praksis som danner basis og som sådan er det fuldt nok, men som en ekstra hjælp til at komme det rigtige sted fra i sig selv, har Thich Nhat Hanh givet disse ord, der siges på indåndingerne og på udåndingerne:


Jeg er ankommet

- på vores indånding

Jeg er hjemme

- på udåndingen


Man siger "Jeg er ankommet" på hvert af sine skridt på indåndingen og "Jeg er hjemme" på f. eks. hver af sine tre skridt på udåndingen. Ordene er ikke ens primære fokus, men hjælper ved at pege vedholdende på frugten af denne pragtfulde meditation. Der er oprindeligt flere linjer i dette vers, som I ikke skal snydes for, men i det første lange tidsrum gælder det om at nyde blot det at gå med opmærksomhed på sit åndedræt. Og husk altid at smile. Skulle man på et tidspunkt føle at man er parat til at kaste sig ud i praksis med det fulde vers, kan I altid sende mig en e-mail og det vil være en stor glæde for mig at sende jer et sådant plastikkort.

Det fulde vers ser sådan ud:


Ind; Jeg er ankommet / Ud: Jeg er hjemme

Ind: Her / Ud: Nu

Ind: Jeg er solid / Ud: Jeg er fri

Ind:Min sande væren / Ud: Er i den ultimative klarheds verden


På samme måde som med opvågningsversene, kan det anbefales at man laver en rutine ud af sin gående meditationspraksis: Jeg selv gør det blandt andet når jeg hver dag går ned i kælderen for at hente min cykel, når jeg henter min kittel på mit arbejde og når jeg bare går en tur. Til sidst: Husk igen at det skal være en fornøjelse at meditere - også gående. De forskellige meditationsmetoder jeg har indført jer i under dette forløb, er alle sammen lette at udføre. Blot at være nærværende i oplevelsen af at drikke sin te, skulle jo være lige til Det der kan gøre at de ikke opleves sådan, er oftest at vi hellere vil alt muligt andet, At vi har en overbevisning om at det blot at opleve at drikke teen simpelthen ikke er tilstrækkeligt og at vi behøver så meget mere for at kunne gøre det med optimal tilfredshed og stor glæde. At gøre dagligdags ting til øvelser i opmærksomt nærvær, er til syvende og sidst at give os selv et rigt antal chancer til at opleve at det ER nok , når vi ikke bringer sindets slørede fortolkninger, urimelige forlangender og vurderinger af tedrikningen i spil. Således kan vi gøre os åbne for at alle tilværelsens allestedsnærværende mirakler kan vise sig for os, når vi endelig lytter og ser uden trangen til at dominere og definere oplevelsen. Vores hungrige sind kan nogle gange fungere som sommerfugleentusiasten som spidder livet ud af sommerfuglen for at han eller hun kan tage dens skønhed og mysterie med hjem og eje den død i glas og ramme.

Giv dit liv den gave at gøre en øvelse ud af at tage din skjorte eller bluse på. Langsomt, respektfuldt og med åbent og stille sind. Lad dig berige på helt uventede måder ved at lytte dybt til andre menneskers eksistens. Bruger du dit åndedræt til at berolige og forbipassere dit sinds normale automatfunktioner, vil din bevidstheds oprindelige visdomskapacitet aktiveres lyslevende og give dig glimt efter glimt af det faktum at du allerede lever i paradiset.

Det jeg gerne vil give jer med videre, her hvor vi skilles for nu, er at det er helt og aldeles realistisk og nærværende muligt at blive gennemgribende frigjort og oplyst her og nu. At leve dit liv i stor indre rigdom og uendelig taknemmelighed. Det ligger lige for i de helt enkle af vores hverdags ting. Alt hvad vi behøver er blot at blive ved vores øvelser., uden alt for meget utålmodighed og frustration. Dag ud og dag ind bliver vi ved i tillid til at vores egen oprigtighed og vores dybest liggende kærlighedsdrift nok skal bringe os hjem. Jeg takker jer for vores fælles proces som for mig har været kostbar og forlader jer trygt med Nisargadatta Maharajas ord:


"Frigørelse og realisation af Selvet er en naturlig proces

og i det lange løb er den helt uundgåelig -

men det er fuldt og helt indenfor din magt og evne

at bringe den ind i nuet.

Meditation vil hjælpe dig med at finde dine lænker,

løsne dem og gøre det muligt for dig at kaste dine fortøjninger.

Når du ikke længere holder fast på noget som helst, vil du have gjort din andel.

Resten vil blive gjort for dig."

til brødre og søstre på vejenMikael Meyer
meyer@husumgaard.dk
Facebookgruppe : Åben meditationsgruppe

Fællesmeditation hver lørdag kl. 10 - 12 - i Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 201, 2700 Brønshøj - Alle er velkomne
- Kom som du er - Gratis

Anbefalet læsning:
Thich Nhat Hanh : Åndsnærværets mirakel - En introduktion til meditation.
Eckhart Tolle : Nuets kraft - nøgle til spirituel frigørelse
Pema Chódrom : Når verden bryder sammen
Adyashanti : Ind i væren - overgiv dig til din sande natur
Nisargadatta Maharaja ; Jeg er Det. - som alle kan lånes på biblioteket.
Eller hvis du kan engelsk så er der en rigdom af foredrag med ovennævnte på YouTube.


Thich Nhat Hanh`s guidede meditation "Ind/Ud - Dybt/Langsomt" kan høres på dansk, hvis du går på Youtube og søger under Åben meditationsgruppe.


Tilbage til side med tekster