om at vande gavnlige frø i dybden af ens bevidsthed11.03.20Den vigtigste opgave.

I buddhismen og i andre former for spiritualitet betragter man alle ens tanker, følelser og livets dagligdags begivenheder som en slags frø og planter som spirer og vokser frem for vores blik og som danner vores virkelighed. Nogle af disse frøs og planters vækst gavner og løfter vores bevidsthed og fylder den med energier som indsigt, værdsættelse og fred. Andre af bevidsthedens frø og planter fylder den med mere giftige og smertelige energier som pessimisme, modvilje og destruktivitet. Alle frø som gives opmærksomhed gror. Derfor er det altafgørende for at leve et smukt og autentisk liv at man tager ansvar for at minimere de negative frøs og planters vækst og maksimere de positives.

Buddhaen kaldte udøvelsen af dette ansvar for de fire højeste eller vigtigste opgaver og han beskrev dem således:


1 - At sørge for at negative energier eller mentale formationer ikke aktiveres i sindet

2 - At sørge for at negative energier som er aktiveret i sindet hurtigt bringes til ophør.

3 - At forårsage at positive energier aktiveres i sindet.

4 - At de positive energier som allerede er aktiveret i sindet udfolder sig så meget og så længe som muligt.


En svær hændelse i vores dagligdag kan plante frø af ængstelse i vores bevidsthed for at noget lignende vil ske igen og den ængstelse, når den vandes gennem reaktiv opmærksomhed igen og igen i vores indre, kan vokse op til at blive en plante af vedvarende distance, ildebefindende og mistillid. Og alt det som ængstelsen omhandlede kan på den måde have en tendens til at være selvopfyldende.

Ligeledes kan et frø af glæde og tillidsfuldhed, som vandes dagligt i ens indre og også af ens ydre aktiviteter, skyde op til at blive den smukkeste plante, der inspirerer alle omkring en og producerer alle mulige slags gavnlige hændelser i ens liv. Vores indre og ydre beskrives i buddhismen som en stor have, hvor alle eksistensens frø findes på alle stadier af vækst og aktivitet. Nogle frø har vi med som arv. Nogle er blevet vandet af livets hændelser. Andre vander vi selv, bevidst eller ubevidst.

Småstensmeditationen er en daglig indre øvelse i at fremelske og vande de positive og frigørende frø i os, sådan at de bliver livskraftige planter, der vedvarende sætter blade og blomster i alle dele af vores liv. Og så kan vi også lære den fornemme kunst bevidst at vande andres positive frø og planter.

Den vietnamesiske Zenmester Thich Nhat Hanh har lavet denne meditation som fremelsker de fire kvaliteter der er forudsætningen for at vi kan være lykkelige :

1 - Indre og ydre skønhed, vitalitet og friskhed,

2 - Stabilitet og soliditet.

3 - Rolighed og fred og

4 - Frihed.

SMÅSTENSMEDITATION

Når vi sætter os vender vi først hjem til os selv og bliver opmærksomme på hele vores indre gennem at følge vores indåndinger og udåndinger med opmærksomhed og nærvær. Vi lader åndedragene blive dybere og langsommere af sig selv og følger hver ind og udånding hele vejen igennem.

For at understøtte vores koncentration siger vi nogle enkelte ord for os selv på henholdsvis vores indånding og vores udånding. Først øver vi os på at bringe en så virkelighedsnær visualisering af f. eks. et bjerg frem som muligt. Vi kalder bjergets enorme soliditet og uforgængelighed op i vores bevidsthed. Dette gør vi over hele udstrækningen af vores indånding. og dernæst øver vi os på at lokalisere disse kvaliteter i os selv og lade dem tiltage i styrke og strømme ud igennem hele vores væsen. Dette på hele udstrækningen af vores udånding.

Husk altid på at vi øver os og at vi derfor vil blive gode til det over tid. Ingen er beregnet til at kunne det fuldt ud med det samme. Små skridt er fornemt og vil have vidtrækkende betydning. Husk at ordene kan være en god støtte, men vores fokus er på den kvalitet som vi ønsker at udvikle - som f. eks. soliditet og stabilitet og at åndedrættet er den motor der gør det muligt og reelt.

De fire småsten bruger vi som en yderlige nærværsfaktor - en for hver af de fire meditationer. Vi holder dem , en for en, mellem fingrene og ruller dem måske lidt frem og tilbage, sådan at berøringen med dem forøger vores generelle opmærksomhed.

Som jeg ånder ind ser jeg min blomsternatur

Som jeg ånder ud føler jeg mig frisk, lysende og fornyet


Ind : Blomst / Ud : Frisk


Som mennesker er vi nogle af de smukkeste af universets blomster, som rummer uanede muligheder for udfoldelse. Vores øjne er højsensitive juveler som vidunderlige verdener af form og farve opfattes igennem på mirakuløs måde. Vores ører er geniale musiske instrumenter. Vores smilende ansigter har blomsternatur. Vores hænder og fødder er elegante og fuldt kapable. Vores hjerne danner flere forbindelser end der er stjerner i det kendte univers. Vores organismes mirakel giver os lejlighed til at erkende at vores nuværende eksistensform er en gud værdig. Og ikke nok med det : organismen rækker uendeligt langt ud i sin uadskillelighed fra sine naturlige omgivelser. Med denne erkendelse af vores ydre skønhed, aktiveres vores værdsættelse, medfølelse og kærlig venlighed for os selv, for alle andre og for det grænseløse univers vi er en integreret del af. Vores indre skønhed er intelligente ønsker om at udvikles og gavne og frigøre andre, samt vores ærlighed og vores mod til at give slip ind i vores sande natur.. Vi kan kontakte skønheden, livskraften, friskheden og velduften hos nogle af de menneskelige blomster som dit liv har været begavet med. Måske især de små børn som mest umiddelbart udviser menneskehedens blomsternatur.

Din friskhed, indre skønhed og værdsættelse af alt hvad du er og er på vej til at blive, skal bevares og vedligeholdes. Også så vi har noget at tilbyde dem vi elsker.

Som jeg ånder ind bliver jeg et bjerg

Som jeg ånder ud føler jeg mig stabil og urokkelig


Ind : Bjerg / Ud : Urokkelig


Du kan rumme et kæmpe bjerg i din bevidsthed og omfatte alle dets karaktertræk. Et bjerg udtrykker uendelig ro som det har stået der ubevægeligt i milliarder af år.

Alle livsformer og kulturer er kommet og gået: Urhavet, dinosaurerne, neanderthalerne, inkaerne og bjerget står der stadigt så godt som upåvirket.

Og det vil stadigt stå der længe efter alt hvad vi kender er forsvundet.

Vi kan have stor glæde af et bjergs kvaliteter af stabilitet, dyb ro og fredelighed. Og af dets grænseløs tolerance og vedholdenhed. Denne meditation giver os lejlighed til at opøve disse kvaliteter, sådan at de bliver lettere for os at aktivere og anvende i vores daglige liv.

Gennem vores udånding kontakter vi den dybeste del af os selv der altid er helt i ro og urokkelig. Du skal ikke tro på det fordi jeg siger det, men gå ind i dig selv og lyt dybt efter om der er en del af dig der aldrig er blevet påvirket af alle dit livs titusinde hændelser. Bliv ved det og lyt.

Som jeg ånder ind bliver jeg roligt vand

Som jeg ånder ud ser jeg alting klart


Ind : Roligt vand / Ud : Klarhed


Det er først med et roligt indre at visdom og indsigt kan komme frem. Månens spejlbillede i det urolige vand er forvrænget. Når vandoverfladen er i ro, reflekteres månen smukt og klart. Med ønsket om indre ro og klarhed og den daglige øvelse i at stoppe ens deltagelse i konstant tænkning, vil sindet gradvist få lov til at fungere hensigtsmæssigt. Så er klarhed og indsigtsfuld intelligens din naturlige fødselsret.

For dit indre kalder du på indåndingen forestillingen om krystalklart roligt vand frem. Du kan se alle farvestrålende fisk, havplanter og bundens sand med forunderlige konkylier og sten helt klart. Denne livgivende væskes transparens tillader alting at blive til og folde sig ud i sin fulde skønhed. Det stille vand er som dit rene bevidstheds spejl der muliggør alle billeder at opstå, vise sig helt klart og så forsvinde igen uden at efterlade sig spor i spejlfladen. Med din udånding stiller du skarpt på din bevidstheds klarhed og tillader den at tone mere og mere frem.

Som jeg ånder ind bliver jeg rummets uendelighed

Som jeg ånder ud mærker jeg ubegrænset frihed


Ind : Rum / Ud : Frihed


Frihed er først og fremmest frihed fra behov, vrede, bekymring og frygt. Frihed fra at være identificeret med alle disse begrænsede tilstande og dermed være domineret af dem, kommer gennem at evne at kunne rumme dem uden at blive ført med af deres energier. Det er et af meditationspraksissens hovedformål at opdage negative energier som fungerer i ens bevidsthedsrum tidligere og tidligere, sådan at de ikke rigtigt når at slå rod og at du nemt kan træde ud af dem og se dem klart, præcist som de er: Blot udtryk for dit lysende sinds ubegrænsede potentiale af skaberkraft.

På din dejlige og afspændte indånding tager du kontakt til din indre fornemmelse af rummets ubegrænsede udfoldelse. Talløse galakser opstår og forsvindes i det og rummet kan omfatte dem alle. Talløse milliarder af levende væsner eksisterer nu på alle størrelsesskalaer og rummes uden vanskelighed og stadig er der ubegrænset rum til overs. For et menneske at rejse gennem rummet til den nærmeste stjerne ville tage 81.000 år og vi strækker vores bevidsthed til at berøre virkeligheden af at universet har en uendelig mængde stjerner

som er en uendelig mængde lysår væk.

På din befriede udånding anerkender du grænseløsheden af din og universets væren. Du er på intet tidspunkt og på ingen måde adskilt fra universet og dets væren er din væren - og omvendt. Du er ikke begrænset til en enkelt lille pattedyrskrop som eksisterer i en enkelt lille tidslomme af et menneskeliv. Du er liv uden grænse. Absolut frihed uden grænse. Du sidder og ånder ud i denne frihed uden ende. Find dig til rette og hvil i den. Lad den skylle helt og fuldt ind over dig. Du hviler blot i den åbenhed og klarhed, som er din dybeste natur.

Her til slut lidt om håndteringen af negative energier som dukker frem - som små spirer eller som store planter med alskens blomster og nye frøsætninger. I den meditative situation hvor vi gennem øvelse kan fremkalde energien af opmærksomt nærvær, kan vi tillade os at lytte dybt ind i de negative sindstilstande der opstår i os (som vækst af tidligere plantede frø). Det kan vi fordi vi kan møde selv stærke negative energier med vores gradvist stærkere energi af opmærksomt nærvær og favne dem uden at de overvælder os. Når vi på denne måde lytter dybt til f. eks. vores tvivl, frygt eller modvilje, kan opmærksomheden forvandle den negative energi til den positive energi af klarhed, indsigt og tilgivelse.

Når det drejer sig om håndtering af negative energier i vores hverdag, hvor vi er på farten, eller når vi er uøvede, så anbefaler Buddhaen en anden tilgang. Her gælder det om gennem hele ens dag at blive opmærksom på negative tanke og følelsesprocesser i os så snart de opstår, identificere dem og hurtigst muligt stå af. I dag ville Buddhaen sikkert have brugt eksemplet om at skifte cd eller radiostation. Træn simpelthen dit sind til at evne at blive optaget af noget andet og mere positivt, når du vælger det. Negative planters vækst forårsager smertefulde og ofte dramatiske følelser i bevidstheden og tiltrækker sig derfor meget opmærksomhed, men her gælder det, hurtigst muligt inden man kører for meget med på dem og forstærker dem yderligere, om at identificere dem og fratage dem enhver energi.

En rigtig dejlig og effektiv måde at gøre det på er at smile til situationen, at smile ind i den negative følelse og skulle der komme yderligere negative tanker, så smil til dem også. Lys det hele op og bekræft din frihed og uafhængighed, med det som Thich Nhat Hanh kalder sejrssmilet hvor du vinder over dig selv og dine gamle vaneenergier. Hvert øjebliks indhold gør du dig vågen overfor med opmærksomhedens smil. Thay som han også kaldes, udtrykker attituden ved at du smiler og siger til den negative energi: "Dig kender jeg så godt. Vi er gamle bekendte. Jeg vil tage mig godt af dig."

Med vedvarende øvelse kan dette ændre retningen og kvaliteten af dit liv afgørende og jeg ønsker dig alt det bedste med denne gamle buddhistiske metta-bøn: Må du være fredfyldt og let i din krop og dit sind


Må du være tryg og fri fra ulykker

Må du være fri for usunde sindstilstande som vrede og frygt

Må du vide hvordan du kan se på dig selv med forståelsens og medfølelsens øjne

Må du være i stand til at genkende og berøre glædens og lykkelighedens frø i dig selv

Må du lære hvordan du nærer dig selv med frydefuldhed hver dag

Må du være i stand til at leve med friskhed, soliditet og frihed

Må du ikke falde ind i tilstande af ligegyldighed eller af afhængighed og modvilje.

Til brødre og søstre på Vejen

Mikael Meyer

meyer@husumgaard.dk


Facebookgruppe : Åben meditationsgruppe


Vores guidede Ind/Ud- meditation finder du ved at søge på youtube under Åben meditationsgruppe


Fællesmeditation hver lørdag kl. 10 - 12 - i Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 201, 2700 Brønshøj - Alle er velkomne - Kom som du er - Gratis


Tilbage til tekster og lydfiler