Om at bruge mantra/selvbekræftelse

1.

I den første tid efter vi er begyndt en daglig meditationspraksis, oplever vi den store effekt som en halv times meditation har og vi fornemmer også at vores øvrige hverdag bliver lettere og mere inspireret. Efter en periode på denne måde oplever man så med større tydelighed at man alligevel bliver meget trukket ud af Sig Selv i løbet af ens dag og føler at man længtes efter at være mere fast forankret hjemme i en Selv. Vores sind bliver stadigt påvirket af hele viften af negative følelser og tankerækker, når vi lever vores daglige aktive liv.

På dette tidspunkt er det så at man begynder at have motivationen til at arbejde med vedvarende bekræftelse, eller hvad der i østlig spiritualitet kaldes mantra. Man har nu simpelthen brug for noget der kan bryde sindets livslange dårlige vane af konstant tænkning og begrænsende kropsbevidsthed. Man har brug for noget som igen og igen bringer en tilbage til at hvile solidt i Sig Selv, som åben, klar og formløs bevidsthed.

En Selvbekræftelse, eller et mantra er ord som man kalder sin dybere Væren frem med og som hele tiden orienterer dig i den rigtige retning i dit indre. Ordene siger man tavst ind i sit lyttende Selv. Når man i ens daglige meditation vender hjem til Sig Selv og kigger indad, bliver man klar over at den bevidsthed som man kigger ind i, er levende og pulserende af potentiel skaberkraft. Man har opøvet ro nok til ikke hele tiden at føle sig bevæget til at handle denne enorme dynamiske kraft ud i tanker, fantasier og fysiske aktiviteter. Med denne ro kommer fornøjelsen at sidde hvilende i denne levende skaberkraft i sin rene formløse koncentration. Vi kan for os selv se at den bevidsthed vi er og har, er Guddommelig i sin forunderlighed og vi begynder gradvist at undlade at ville forme og forandre den hele tiden efter vores egne skiftende behov. Dens natur er så meget større end dem. Det er i denne bevidsthedens ultrareaktive element at vi planter vores Selvbekræftende mantra, for at vække vores iboende fuldstændighed til live igen, efter at have været dækket så længe af den begrænsede kropsbevidsthed.

Mantraet fortæller dig at du i dybden lever uden grænse og udenfor tid. Lige her og nu. At du kan slippe det kontrollerende greb om bevidstheden og mærke din eksistens` urokkelighed og klarhed. Så begyndelsen på mantrameditation er vedvarende at holde bevidstheden åben for at virkeliggøre mantraets mangeartede betydninger. Den lyttende og fokuserede bevidsthed er ens frugtbare jord som mantraet kan fylde med selvrealiseringens undere. Husk at mantrameditation er en stor og dyb nydelse og at vedvarende brug vil føre til en udrenselse af det tunge, bindende og smertefulde erindringsmateriale som pattedyrsegoet er udgjort af. I stedet for din tænkning konstant bekræfter at din identitet er denne lille og skrøbelige menneskekrop og dens akkumulerede sindsindhold, så siger du med saft og kraft:

"JEG ER" "DYB REN VÆREN"

- Igen og igen - på tusinde måder, mens du lytter mod dit grænseløse Selv. Dette mantra er min oversættelse af de store tusindår gamle sanskrit mantraer fra Indien: "Aham Brahmasmi" og "Tat Tvam Asi", som direkte oversat betyder "Jeg er Brahman (Det guddommelige Selv)" og "Jeg er Det (det Absolutte)". Det har jeg gjort fordi det er min erfaring, at det er helt essentielt at vide hvad det er man bekræfter og fokuserer på i sig Selv. Så oversættelsen er min, men mantraets essens er det samme som utallige af vores spirituelle forfædre har sagt ind i Sig Selv gennem tiderne.

AT KOMME IGANG

Begynd først at tage mantraet med i din daglige meditation og bring det ind i dit opmærksomme åndedrag: På din livgivende indånding siger du: JEG ER og kontakter ordenes essens: Du mærker fuldt dette mirakel det er at du eksistere - at du er bevidst og derfor eksisterer verdens titusinde ting også og tager del i din virkelighedsoplevelse.

På din udtømmende udånding siger du: DYB REN VÆREN og kontakter hver ords essens: Du mærker den store dybde og soliditet i dit indre rum og lytter til den med din indre sansning, mens du siger ordet DYB på første tredjedel af udåndingen. Så siger du REN i udstrækningen af den anden tredjedel af udåndingen og mærker din indre klarhed, tømthed og frihed. På den sidste tredjedel af udåndingen siger du VÆREN og bruger udåndingens given slip til at mærke din Værens grænseløshed og universalitet. Du bekræfter at du ikke er begrænset af din krop eller dit sind, men at din Væren omfatter alt og alle.

I den første tid skal du lære mantraet at kende og opdage hvad det kan gøre for dig. Det er vigtigt at gøre det til en del af dit åndedræt og lade ordene være bærebølger der hele tiden leder frem til deres realisering og virkeliggørelse. Når du hver dag bruger tid på det, skaber det en etablering af mantraet indvendigt og du vil nu kunne bruge det med større effekt i din aktive dagligdag.MANTRAETS FORSKELLIGE ANVENDELSER


Det eneste der holder os fra at være placeret i vores dybeste Selv, er vores sinds tildækning. Det fungerer som en vedvarende tåge af forestillinger, opfattelser og følelsesverdener, som alle sammen drejer sig om kroppen og dens identitet. Det at sindet har fået den opfattelse at du er din krop og oplever sig som fuldt afhængig af den, er årsagen til at ens liv fyldes med talløse dramaer, fulde af usikkerhed, frygt, uopfyldte behov og utilfredshed - for blot at nævne nogen af dem. Hvis du opfatter dig selv som denne skrøbelige og kortvarige krop, som kan nedbrydes og udslettes hver øjeblik, så kan du ikke undgå at være domineret af hele det regiment af følelser som tilhører pattedyrsmennesket.

Heldigvis er dette ikke sandheden om hvad vi er. Vi må blot erkende at vi hele vores vågne liv er blevet fyldt med disse forståelser og selvopfattelser - dag ud og dag ind - år efter år. Og vores sind er stadigt hele tiden på arbejde for at bedre de situationer det opfatter som vores liv. Så vores sind har nogle vaner vi har styrket gennem et langt liv og som således er blevet automatiske.

En af de mest effektive anvendelser af mantraet er at bruge det til at trænge igennem sindets tåge af fabrikeret virkelighedsopfattelser. I stedet for blot konstant at lytte til sindets strøm, bruger du mantraet som en spydspids til at trænge igennem og orientere dig mod stabil åbenhed og klarhed - eller med andre ord mod dit virkelige grænseløse Selv som er rent opmærksomt nærvær. Du bryder igen og igen sindets monopol på denne opmærksomhed ved, at fylde sindet med mantraets kraftfulde intention, sådan at der ikke er plads til noget andet. Undertiden vil det virke bedst hvis du siger mantraet hurtigt og gentagende indtil du er kommet fri af sindets sædvanlige tåge. Andre gange vil dit ønske om klarhed og sandhed mere få dig til at sige mantraet sådan at det ikke længere er ord, men er den levende virkeliggørelse af dem.


I mine syv år som munk praktiserede vi koncentreret mantrameditation i to timer dagligt og med fremragende resultater. Min anbefaling er at man udover sin daglige siddende meditation har en periode på et kvarter til en halv time hvor man koncentreret arbejder med at oplyse sindet gennem mantrapraksissen. Dette mantra er selve måde hvor du er i stand til at vinde mesterskab over alt hvad der plager dig, fordi alt der plager dig opstår i sindet. Så hver gang du møder noget der får dig op at køre, så vil mantraet kunne opløse din oplevelse af at være prisgivet sindets forestillinger, fordi det giver dig et værktøj der placerer dig dybere, større og udenfor sindet.

Et mantra er beregnet til at have med hele tiden - i alle situationer. Du tager det frem når du behøver at stå op imod angst, som vi alle møder så mange gange i løbet af en dag. Ved at sige at du er DYB REN VÆREN, finder du den dybeste del af dig frem der er urokkelig og solid som et bjerg. Eller som Nisargadatta Maharaja siger det : at du som ren væren var til før universet blev til og at denne din Væren stadig vil være der, når universet ikke længere er manifesteret. Med det for øje, vil den usikkerhed og angst som hører med til at være en udsat pattedyrskrop, ikke længere kunne løbe så meget af sted med dig.

Eller når du har familieproblemer og følelser af vrede, sårethed, eller ulykkelighed vælder op i din krop og dit sind, så kan du gribe fast i mantraet og erklære indvendigt at du er det klare uengagerede vidne til al postyret - igen og igen, mens sindet raser. Du vinder stort hver gang du opdager at du ikke er tvunget til at stirre dig blind på disse følelser og at du har al mulig frihed i forhold til dem. Mantraet hjælper dig til at slippe fokus på dem og skifte til at være i din grundliggende store rummelighed.

Den store indiske statsmand Mahatma Gandhi sagde:

"Mantraet er som en solid stav man støtter sig til hele livet og som bærer en igennem enhver vanskelighed Hver gentagelse rummer en ny mening, som bringer dig nærmere og nærmere til det Guddommelige."

TIL SLUT


Forsøg at smile ind i dit mantra. Smil til at du eksisterer - dybere og renere end kroppen og sindet. Når man husker at tilføre smilet bliver det lettere og meget mere effektivt. Mantrapraksis er beregnet på at være en stor nydelse og en befriende gave til dig selv og det vil det også uvægerligt blive, men arbejdet i hvert minut af dagligdagen med at bryde interessen og engagementet i sindets konstruktioner er en nødvendig del af det.

Mantraet udført til fuldkommenhed er at når du siger JEG ER, er du øjeblikkeligt placeret i din Levende Værens Virkelighed. Når du siger DYB, er du øjeblikkeligt Grænseløs Dybde. Når du siger REN, er du direkte Formløs Klarhed som aldrig er født og aldrig dør. Og når du siger VÆREN, er du Selvindlysende, Bestræbelsesløs og Komplet Uafhængig Eksistens. Mantraet er beregnet på at give dig lejlighed til at bade i dit Selvs virkeliggørelse. For nogen vil dette lyde utopisk, men dette er løftet givet af talløse generationer af åndelige lærere. Så jeg vil afslutte med Buddhaens forsikring:

"Ved vejens slutning er Friheden - Indtil da tålmodighed."Alle de bedste ønsker

Mikael Meyer

www.åbenmeditationsgruppe.dk

facebook : åbenmeditationsgruppe

meyer@husumgaard.dk